Lokalizacja

Lokalizacja

Kameralne początki

Krakowskie Miodobranie początkowo miało charakter kameralny i po raz pierwszy zorganizowane zostało w 1993 r. w prywatnej pasiece Pana Kazimierza Żółtego na krakowskim Bieżanowie. Od początku przyświecał jej cel popularyzacji wiedzy o pszczołach oraz produktach pszczelich.

Kolejne Miodobrania odbywały się na terenie przy kościele Matki Bożej Królowej Polski na Woli Justowskiej, gdzie proboszczem wówczas był kapelan Zrzeszenia Ksiądz Stanisław Kolarski. Po pożarze kościoła w 2002 roku Krakowskie Miodobranie przeniosło się na Plac Wolnica.

Plac Wolnica

Dzisiejszy plac Wolnica jest częścią dawnego rynku miasta Kazimierza. Nazwa pochodziła od łacińskiego forum liberum, czyli prawa wolnego handlu, które raz w tygodniu, w soboty, umożliwiało kupcom na rynku kazimierskim sprzedawanie swoich towarów.

Obecnie Święto Krakowskich Pszczelarzy na stałe wpisane jest w kalendarz miejskich imprez, jest chętnie odwiedzane przez turystów odwiedzających Kazimierz oraz mieszkańców Krakowa.

Sprawdź dojazd: