Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Krakowskie Miodobranie organizowane jest siłami członków Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich

LOGO poziome

 

Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich
ul. Kołłątaja 14/11
31-502 Kraków

REGON 356695928
NIP 6762240355