KRWIOBRANIE

Krwiobranie

Krwiobranie” jest częścią Krakowskiego Miodobrania – cyklicznej, corocznej imprezy, organizowanej nieprzerwanie od prawie trzydziestu już lat przez Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich na Placu Wolnica i Rynku Głównym w Krakowie. W ramach „Krwiobrania” członkowie Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich, osoby z ich rodzin oraz wszyscy chętni będą oddawać krew na potrzeby krakowskich szpitali.

Zarówno naturalny miód pszczeli, jak i krew ludzka są substancjami o szczególnych właściwościach, których nie da się należycie zastąpić sztucznymi zamiennikami.

Dla super-organizmu, którym jest rodzina pszczela, miód stanowi nośnik energii i życia, podobnie jak krew dla organizmu ludzkiego. Bez odpowiednich zapasów miodu rodzina pszczela nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować, a wręcz w ogóle przetrwać. Podobnie organizm ludzki bez krwi, której zapasy w krakowskich szpitalach są dramatycznie niskie.

Organizując akcję krwiodawstwa w ramach Krakowskiego Miodobrania Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich stara się zwrócić uwagę na powyższy problem oraz odpowiada na apele środowiska medycznego o zwiększenie zapasów w bankach krwi.

Chętnych do oddania krwi zapraszamy w sobotę, w godzinach 10:00 – 15:00 na Plac Wolnica do mobilnego krwiobusa, gdzie czekać będą pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Wszyscy dawcy otrzymają specjalne kupony rabatowe uprawniające do 10% rabatu na kiermaszu produktów pszczelich podczas Krakowskiego Miodobrania natomiast krwiodawcy, którzy są pszczelarzami wezmą udział w losowaniu miodarki.