Krakowskie Miodobranie

Wyniki „Krwiobrania” 2023

Emocje już trochę opadły po 30.Krakowskim Miodobraniu.

Czas na podsumowania. Na początek Krwiobranie…

Dziękujemy wszystkim niesamowitym dawcom! Uzyskano 33 pełne jednostki krwi!!

Znów pokazaliście, że razem tworzymy fantastyczne rzeczy 💪