Krakowskie Miodobranie

Krwiobus podczas Krakowskiego Miodobrania

Podsumowanie akcji „Krwiobranie 2022”

Krwiobranie” jest częścią Krakowskiego Miodobrania od 2016 roku. W ramach „Krwiobrania” członkowie Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich, osoby z ich rodzin oraz wszyscy chętni oddają krew na potrzeby krakowskich szpitali.

W 2022 roku do mobilnego Krwiobusa zaparkowanego za sceną 29. Krakowskiego Miodobrania zgłosiło się 42 chętnych do oddania krwi. Oddało krew 31 krwiodawców, dzięki czemu uzyskano 31 pełnych jednostek krwi (14200 ml pełnej krwi).

W ogólnej liczbie dawców było 10-ciu pszczelarzy i 21 osób, które nie były pszczelarzami.

Tegoroczna akcja krwiobrania, pod pewnymi warunkami, umożliwiała oddanie krwi w dowolnym miejscu w Polsce, a skorzystało z tej formy 6-ciu pszczelarzy ( 450 ml x 6 = 2,7 l).

Po zakończeniu akcji krwiobrania przeprowadzono losowanie nagród w trzech grupach.

1. Spośród osób oddających krew w Polsce rozlosowano vouchery, z których pierwszy na kwotę 300 zł trafił do pszczelarza z Krakowa, natomiast drugi na kwotę 500 zł wylosował pszczelarz z Rzeszowa.

2. W drugim losowaniu brali udział krwiodawcy, którzy są pszczelarzami. Nagrodą główną w tym losowaniu była miodarka z napędem elektrycznym, która trafiła do pszczelarza z Brzeźnicy.

3. W trzecim losowaniu brały udział osoby niebędące pszczelarzami. Z pośród 21 osób, które oddały krew, wylosowano dwie nagrody, na które składały się miody oraz vouchery uprawniające do kilkukrotnego skorzystania z kortów tenisowych.

Dziękujemy wszystkim za udział w tej pięknej akcji! Prawie 17 l oddanej krwi to naprawdę piękny wynik!❤️